οπτοηλεκτρονική

Μια τεχνική πειθαρχία που σχηματίζεται από το συνδυασμό των οπτικών και ηλεκτρονικών ειδών.